இல்லம் / குறிச்சொற்கள் arcangel + pietro_perugino [1]