இல்லம் / குறிச்சொற்கள் tobíasx + rafaelx + pietro_peruginox [1]