இல்லம் / குறிச்சொற்கள் tobías + pietro_perugino [1]