இல்லம் / குறிச்சொற்கள் angelesx + jesucristox + virgenx [1]