இல்லம் / குறிச்சொற்கள் angelesx + arcangelx + rafaelx [1]